Annað

Ýmis lög tengd hugverkarétti á sviði iðnaðar

Lög um öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum, nr. 53/2006

Höfundalög, nr. 73/1972

Reglugerð um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar nr. 275/2008